Bejelentkezés

Elfelejtett jelszó

Még nem regisztráltam

Belépés
Facebook-kal

Regisztráció

Feliratkozom a SPAR hírlevélre

Elfelejtett jelszó

SPAR KUTYA-CICA SZÉPSÉGVERSENY JÁTÉKSZABÁLYZAT

1. A játék neve, szervezője
Jelen szabályzat vonatkozik a SPAR Magyarország Kereskedelmi Kft. (továbbiakban: SPAR) által kezelt, karbantartott http://sparsajatmarka.hu weboldalon futó Kutya-cica szépségverseny nevű nyereményjátékra, az alábbi feltételekkel.

2. A játékban részt vevő személyek
A Játékban részt vehet minden - internet-felhasználó - természetes személy, aki Magyarországon tartózkodási vagy lakóhellyel rendelkezik (a továbbiakban: Játékos). Amennyiben a játékos vagy nyertes cselekvőképességében korlátozott, úgy a nyereménnyel kapcsolatos érdemi ügyintézésre, valamint a nyeremény átvételére csak törvényes képviselőjével együtt jogosult. Amennyiben a játékos vagy nyertes cselekvőképtelen, úgy nevében kizárólag törvényes képviselője járhat el. (Elvált szülők esetén a szülői felügyeleti jogot gyakorló szülő, a képviseleti jog terjedelmével kapcsolatos szülők közötti vita esetén a Játékos automatikusan kizárásra kerül.) A Játékban NEM vehetnek részt a Szervező tulajdonosai, vezető tisztségviselői és azok Ptk. 8:1.§ (1) bekezdés 1. pont szerinti közeli hozzátartozói, valamint egyéb, a lebonyolításban közvetlenül közreműködő cégek tulajdonosai, vezető tisztségviselői és azok Ptk. 8:1.§ (1) bekezdés 1. pont szerinti közeli hozzátartozói. A Játékos a jelen játékban való részvétellel elismeri, hogy teljes körűen megismerte a Játékszabályzatot, és azt feltétel nélkül elfogadja. Amennyiben a Játékos a Játékszabályzatot vagy annak bármely rendelkezését nem fogadja el, valamint azzal kapcsolatban kifogást emel, a Játékban nem jogosult részt venni, illetve a Játékból automatikusan kizárásra kerül. A Játék lebonyolítása, illetve az abban való részvétel a jelen Játékszabályzat szerint történik. Amennyiben a Játékszabályzat valamely kérdést nem szabályoz, úgy a hatályos jogszabályok vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni.

3. A játék leírása, menete, nyertesek
A SPAR Kutya-cica szépségverseny (továbbiakban Játék) lényege, hogy a játékos megoszthassa kutyája vagy macskája fényképét és a megosztott képekre szavazatokat gyűjtsön.
Regisztráció után a Játékos nevezheti kutyája vagy macskája fényképét a kiválasztott kategóriába. Az oldalra látogatók a „szavazok” gomb megnyomásával szavazhatnak. Feltöltéshez, szavazáshoz, illetve a feltöltött kép/képek adatlapjának a módosításához vagy törléséhez regisztrációt követően be kell jelentkezni.

A feltöltés menete: A Nevezés oldalon a „Kép feltöltése” gomb segítségével tudja kiválasztani a Játékos a feltölteni kívánt képet. Szövegdobozban meg kell adni az állat nevét (maximum 20 karakter hosszúságban), a kutya-macska választó gomb segítségével meg kell adni az állat faját, a legördülő menüben ki kell választani a nevezési kategóriát és a leírás szövegdobozba be kell gépelni a képhez tartozó rövid leírást (minimum 15 de maximum 130 karakter hosszúságban). Az oldalon megjelenő kategóriák a következőek: kölyök, hős, pajkos, kalandor, szundi, koros, morcos, sportos. A feltöltés folyamata a „Mentés” gomb megnyomásával zárul. Egy Játékos maximum 3 nevezést adhat le. A könnyebb szavazatgyűjtés érdekében a Játékos megoszthatja a feltöltését a Facebook-on is, ez azonban opcionális, és a Játék teljes időtartama alatt van rá lehetőség.

A Játékos 3 nevezést adhat le és nevezésenként csak egy képet tölthet fel és nevezésenként egy kategória választható. A már feltöltött képeket és azok adatlapját bármikor törölheti, módosíthatja, és/vagy újat tölthet fel. A törlés és a módosítások azonban az addigi szavazatok elvesztésével járnak!

A szavazás menete:
Szavazni csak bejelentkezett, regisztrált felhasználók tudnak a http://sparsajatmarka.hu/nyeremenyjatek weboldalon, a „szavazok” gomb megnyomásával, mely minden kép mellett megtalálható. Amennyiben egy IP címről több regisztrált felhasználó is szavaz, akkor az 5. felhasználó után minden szavazat leadása előtt be kell gépelnie egy automatikusan generált Captcha kódot a megjelenő mezőbe. Ez egy teszt, ami képes megkülönböztetni az emberi felhasználót a számítógéptől.

Egy regisztrált felhasználó naponta csak egyszer szavazhat!

A Játék célja, hogy a feltöltött képekre szavazatokat gyűjtsenek a játékosok. Minden játékos, aki a játék ideje alatt egy nevezésére legalább 50 szavazatot összegyűjt, részt vehet a sorsoláson, hogy megnyerhesse a játék egyik fődíját. Külön sorsolunk fődíjat a macska és a kutya kategóriában.
Továbbá minden kategóriában díjat kapnak a közönség kedvenc kutyák és cicák is, akik a legtöbb szavazatot érik el. A rangsor a megszerzett szavazatok alapján alakul ki. Holtverseny esetén az utolsó szavazat leadása dönti el a sorrendet, az lesz előrébb, aki korábban kapta meg az utolsó szavazatot.

Egy játékos csak egyszer nyerhet!

A Játék 2014. június 19. 12.00 órától 2014. július 9. 12.00 óráig tart.
A játékra nevezni 2014. június 19. 12.00 órától 2014. július 2. 12.00 óráig lehet. Szavazat leadására a játék teljes ideje alatt van lehetőség. A játék utolsó hetében, vagyis 2014. július 2. 12.00 órától 2014. július 9. 12.00 óráig kizárólag szavazat leadásra van lehetőség.

4. Nyeremények és sorsolás
A játék során a következő nyeremények kerülnek kiosztásra a megadott feltételek szerint a Játékosok között:
Főnyeremény: A fődíj sorsolásán minden olyan érvényes nevezés részt vesz, amelyre a 3. pont alapján legalább 50 szavazat érkezett. Minden nevezés, vagyis játékos esetében maximum három, amely a játék ideje alatt 50 vagy annál szavazatot ér el, részt vehet a sorsoláson.

A sorsoláson 3 kutya és 3 macska, azaz összesen 6 kedvenc nevezése nyer 1-1 főnyereményt, ami a kutyák esetében Scotty, a cicák esetében pedig Nelly állateledel csomag. A csomag tartalmát a nyertes válogathatja össze nyertesenként 100.000 Ft értékben a termékcsalád listáján elérhető elemeiből.

A főnyeremény csomag összeállításakor a nyertes a nyertes értesítő e-mailben egy linkről elérhető terméklistából választhatja ki kutya esetében Scotty, macska esetében Nelly termékeket. A nyertes a csomag összeállításának időpontjában érvényes fogyasztó árak tekintetében határozhatja meg a csomag összetételét, maximum 100.000 Ft értékben. A nyeremény csomag tartalmát a nyertesnek az első nyertes értesítő e-mailtől számított 20 munkanapon belül meg kell határoznia, és a linken elérhető rendszerben rögzítenie kell.

Közönség kedvencek: Minden kategória első helyezett kutyája és macskája (a legtöbb szavazatot kapott kutya és macska nevezés) nyer 1-1 db, egyenként 25.000,- Ft értékű állateledel csomagot, melyet a nyertes játékos válogathat össze a kutyák esetében Scotty, a macskák esetében Nelly termékekből.

A közönség kedvenc nyeremény csomag összeállításakor a nyertes a nyertes értesítő e- mailben egy linkről elérhető terméklistából választhatja ki a közönség díjas kutya esetében Scotty, a közönség díjas macska esetében a Nelly termékeket. A nyertes a csomag összeállításának időpontjában érvényes fogyasztó árak tekintetében határozhatja meg a csomag összetételét, maximum 25.000 Ft értékben. A nyeremény csomag tartalmát a nyertesnek az első nyertes értesítő e-mailtől számított 20 munkanapon belül meg kell határoznia, és a linken elérhető rendszerben rögzítenie kell.

Továbbá a játék végén a szavazók között kisorsolunk 50 db, egyenként 1000,- Ft értékű SPAR vásárlási utalványt.

Sorsolás helye és ideje:
REON Digital Kft., 1113 Budapest, Dávid Ferenc u 2/a. 2014. július 10. csütörtök 9 óra 30 perc.
A sorsolás a véletlenszerűség elve alapján működő számítógépes software segítségével elektronikusan történik. A sorsolás nyilvános.

A nyertes nem jogosult a nyeremény átvételére, ha:
– Facebook profilja vagy a regisztrációhoz használt e-mail címe az egyeztetések során vagy annak megkezdése előtt törlésre kerül;
– a neki küldött üzenetre 10 munkanapon belül nem válaszol;
– egyértelműen bizonyítható, hogy több és/vagy hamis Facebook-profillal játszott, jogosulatlan előnyre szert téve ezzel;
– egyértelműen bizonyítható, hogy a Játék menetét/eredményét bármilyen módon befolyásolni próbálja;
– jelen Játékszabályzat bármely pontját megsérti.

5. Nyertesek értesítése
A nyerteseket minden esetben a regisztrációhoz használt e-mail címen, vagy a Facebook regisztrációhoz használt e-mail címen keresztül értesítjük. Amennyiben a megadott e-mail cím és/vagy Facebook-profil megszűnik vagy más okból nem elérhető, a nyertes nem jogosult a nyereményre. A nyerteseket a játék lezárása után 10 munkanapon belül értesítjük.

6. Nyeremények kézbesítése
Az állateledel csomagok tartalmát a nyertesek a nyereményértesítő e-mailben található linkre kattintva, egy kimondottan erre a célra létrehozott oldalon választhatják ki, a pontos adataik megadása mellett (név, cím és telefonszám). Mivel a nyeremények nagyméretűek, ezért a tárolási lehetőségek és a szállítás részletei miatt minden nyertessel személyesen is felveszik a kapcsolatot a REON Digital Kft. kijelölt alkalmazottai az adatok megadását és a nyereménycsomag tartalmának kiválasztását követő 10 munkanapon belül. Az állateledel csomagokat a nyertesek az általuk kiválasztott címen kapják meg, míg a SPAR vásárlási utalványokat a nyertes személyesen veheti át egy az általa kiválasztott SPAR vagy INTERSPAR áruházban. A nyeremény átvételéről kép-, hang- és filmfelvétel készülhet. Játékos a játékban való részvétellel feltétel nélkül és kifejezetten hozzájárul az így készült felvételek SPAR általi felhasználásához, alkalom és módbeli korlátozás, továbbá külön ellentételezés nélkül. Az utalvány nyeremények átadásának helyére és az onnan való hazautazás költsége a nyertest terheli. Az állateledel csomagok egyszeri kiszállításának költsége a nyertes által megadott lakcímre a SPAR Magyarország Kft.-t terheli. A Játékosok kötelesek együttműködni a nyeremények átvétele érdekében. Amennyiben ennek nem tesznek eleget és a nyeremény átvétele meghiúsul, a nyeremény a továbbiakban nem vehető át és SPAR-t semmilyen felelősség nem terheli.

Az állateledel csomag nyertese választhatja a SPAR bármely üzletében történő átvételt a címre történő kiszállítás helyett, ebben az esetben a nyeremények átadásának helyére és az onnan való hazautazás költsége a nyertest terheli. Ebben az esetben az átvételre legkésőbb augusztus 31-ig a nyertesnek sort kell kerítenie. Amennyiben ennek nem tesznek eleget és a nyeremény átvétele meghiúsul, a nyeremény a továbbiakban nem vehető át és SPAR-t semmilyen felelősség nem terheli.

7. A SPAR felelőssége
A SPAR kizárja felelősségét a Játékosok téves, pontatlan vagy hiányos adatszolgáltatásából, a kiskorú vagy cselekvőképtelen személy törvényes képviselő hozzájárulása nélküli regisztrációjából / játékban való részvételéből, valamint a nyertes részére elektronikus úton e-mailben vagy Facebookon keresztül elküldött értesítésnek neki fel nem róható elvesztéséből, egyéb okból történő sikertelen kézbesítéséből, illetve annak késedelméből eredő, a Játékos vagy bármely harmadik személy által elszenvedett károk tekintetében. SPAR kizárja felelősségét a felhasználóknál esetlegesen jelentkező számítógép vagy internet problémák, jogosulatlan számítógép hozzáférés okán és azzal összefüggésben keletkezett károk tekintetében.

8. Adatkezelés és adatvédelem
A játékban való részvétel és az ahhoz kapcsolódó adatszolgáltatás önkéntes. A Szervező a regisztráció során hozzáférhetővé tett (megadott) személyes adatokat csak arra használja, hogy a Játék során szükséges értesítéseket és az üzeneteket a Játékosoknak eljuttassa. Az adatkezelés során a SPAR maradéktalanul betartja az Információs önrendelkezési jogról szóló 2011. évi CXII. törvény előírásait, az adatokat harmadik személynek nem továbbítja. A játékosok a hozzájárulás megadása előtt jelen játékszabályzat alapján teljes körű tájékoztatást kapnak az adatkezelés céljáról, időtartamáról és kezelésének módjáról, a jogorvoslati lehetőségekről. SPAR az adatkezelést az Adatkezelési Nyilvántartás részére bejelentette, az adatkezelés nyilvántartási száma: NAIH-52478/2012. Jelen játék során megadott adatok kezelője: SPAR Magyarország Kereskedelmi Kft., adatfeldolgozó: REON Digital Kft. A SPAR fenntartja a jogot, hogy a nyertes nevét és lakcímét – kizárólag városnév feltüntetésével – a Játékszabályzatban leírtak alapján az érintett hozzájárulása alapján az ott írt részletességgel közzétegye, mely közzétételhez a Játékos a regisztráció végrehajtásakor feltétel nélkül és kifejezetten hozzájárul. A játékban való részvétellel egyidejűleg a felhasználó / játékos kijelenti, hogy a játékszabályzatot és az adatvédelmi nyilatkozatot megismerte és elfogadta.
A SPAR bármikor lehetőséget biztosít a Játékosnak arra, hogy tájékoztatást kérjen személyes adatai kezeléséről, kérje azok törlését vagy helyesbítését a következő címen: SPAR Magyarország Kereskedelmi Kft., 2060 Bicske, SPAR út 0326/1 hrsz. A nyereményjátékra regisztráltak köre a jogérvényesítési lehetőségeit a 2011. évi CXII. törvény, valamint a Ptk. alapján bíróság előtt gyakorolhatja, illetve kérheti a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH) segítségét is (Dr. Péterfalvi Attila adatvédelmi biztos, 1225 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C Postacím: 1530 Budapest Pf. 5.) A SPAR fenntartja a jogot, hogy a játékot felfüggessze, vagy megszüntesse, amennyiben annak folytatása rajta kívülálló okok alapján nem lehetséges. A SPAR fenntartja a jogot, hogy a játék feltételeit, így különösen a játék időtartamát vagy a jelen szabályzatot bármikor megváltoztassa, melyről haladéktalanul tájékoztatja a Résztvevőket a http://www.spar.hu weboldalon, továbbá az áruházakban. A nyereményjátékot a Facebook semmilyen formában nem támogatja, azzal összefüggésbe nem hozható.

SPAR Magyarország Kereskedelmi Kft.

Bicske, 2014. június 19.

Hiba!

Cicák Cirmos

Feltöltő:

Kategória:

Leírás:

Szavazatok

Szavazok!

EllenőrzésHibás kód!

Írd be a mezőbe az alább megjelenő betűsorozatot egybe írva.
(kisbetű, nagybetű nem számít!)

Kedves leendő Játékosunk!

Ha játszani és nyerni szeretnél, jó helyen jársz, csak egy picit
korán érkeztél.

Jelen pillanatban egy nyereményjáték sem fut oldalunkon, de ami
késik, nem múlik! Keresd fel oldalunkat újra, hogy az elsők között értesülj hamarosan
kezdődő legújab játékunkról!

Addig is ajánljuk szíves figyelmedbe a SPAR Magyarország Facebook oldalát,
ahol folyamatosan futnak - egyszerre akár több is - nyereményjátékok.

Kövess minket és játssz velünk:

Sok szerencsét!

Várunk vissza hamarosan!