Bejelentkezés

Elfelejtett jelszó

Még nem regisztráltam

Belépés
Facebook-kal

Regisztráció

Feliratkozom a SPAR hírlevélre

Elfelejtett jelszó

Hibajelentés

Sajátmárkás Rulett játék JÁTÉKSZABÁLYZAT

1. A játék neve, szervezője
Jelen szabályzat vonatkozik a SPAR Magyarország Kereskedelmi Kft. (továbbiakban: SPAR) által kezelt, karbantartott http://sparsajatmarka.hu weboldalon futó Rulett nevű nyereményjátékra, az alábbi feltételekkel.

2. A játékban részt vevő személyek
Játékban két féle módon lehet részt venni: a. Regisztrál a Játékos a http://sparsajatmarka.hu weboldalon b. Facebook profiljával lép be, ami nem igényel regisztrációt

A Játékban részt vehet minden -internet-felhasználó- természetes személy, aki Magyarországon tartózkodási vagy lakóhellyel rendelkezik (a továbbiakban: Játékos, illetve Facebook profilján valós, személyazonosító okmánnyal igazolható névvel szerepel. Amennyiben a játékos vagy nyertes cselekvőképességében korlátozott, úgy a nyereménnyel kapcsolatos érdemi ügyintézésre, valamint a nyeremény átvételére csak törvényes képviselőjével együtt jogosult. Amennyiben a játékos vagy nyertes cselekvőképtelen, úgy nevében kizárólag törvényes képviselője járhat el. (Elvált szülők esetén a szülői felügyeleti jogot gyakorló szülő, a képviseleti jog terjedelmével kapcsolatos szülők közötti vita esetén a Játékos automatikusan kizárásra kerül.) A Játékban NEM vehetnek részt a Szervező tulajdonosai, vezető tisztségviselői és azok Ptk. szerinti közeli hozzátartozói, valamint egyéb, a lebonyolításban közvetlenül közreműködő cégek tulajdonosai, vezető tisztségviselői és azok Ptk. szerinti közeli hozzátartozói. A Játékos a jelen játékban való részvétellel elismeri, hogy teljes körűen megismerte a Játékszabályzatot, és azt feltétel nélkül elfogadja. Amennyiben a Játékos a Játékszabályzatot vagy annak bármely rendelkezését nem fogadja el, valamint azzal kapcsolatban kifogást emel, a Játékban nem jogosult részt venni, illetve a Játékból automatikusan kizárásra kerül. A Játék lebonyolítása, illetve az abban való részvétel a jelen Játékszabályzat szerint történik. Amennyiben a Játékszabályzat valamely kérdést nem szabályoz, úgy a hatályos jogszabályok vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni.

3. A játék időtartama
A játék 2015. augusztus 6. 12 órától 2015. augusztus 19. 17 óráig tart.

4. A játék leírása, menete, nyertesek
A Rulett játék (továbbiakban Játék) lényege, hogy minél több zsetont szerezzen a Játékos. A Játék két részből áll, egy alap Játékból, és egy ALL-IN nevű záró Játékból.

Alapjáték:
A Játékosok napi 100 zsetonnal játszhatnak.
A Játék egy valósnak tűnő rulett asztalon játszódik, mely a tét megadással indul. A Játéktérre kattintva a Játékos kiválaszthatja a kívánt mezőt, mely kattintásra aktív lesz. A tétek mellett található nyilak segítségével meg tudja adni, hogy a kijelölt mezőre mekkora összeget szeretne tenni. A mezők számozva vannak illetve piros és fekete színekre fel vannak osztva. Amennyiben a pörgetés során Játékos eltalálja bármelyik tét mező színét, akkor másfélszer annyival növeli a tét összeget. Ha a számot találja el, akkor megötszörözi az adott tét összegét. Egy tét során 5 mező kiválasztására van lehetőség, de a tétek összege nincs maximalizálva. Hogyha valaki elveszti az összes zsetonját, másnap próbálkozhat újra, ismét 100 zseton felhasználásával. A játék addig tart, amíg a Játékosnak vannak zsetonjai, vagy ameddig úgy nem dönt, hogy befejezi a Játékot. A megszerzett zsetonok nap végén (24:00-kor) kerülnek jóváírásra a trezorba.

ALL-IN Játék:
A Játék utolsó 3 napján elindul az ALL-IN Játék, melyben minden Játékosnak lehetősége van részt venni az addig a trezorban felhalmozott zsetonokkal, illetve a napi 100 zsetonnal, melyet minden Játékos (az újonnan regisztráló Játékosok is), minden napi belépésnél megkap.

Az ALL-IN Játék egy különálló Játék. Az a Játkos, aki az alapjátékban részt vett, annak nem kell külön regisztrálnia, hanem a trezorjában lévő zsetonokkal és a naponta belépéskor kapott 100 zsetonnal játszhat. Új regisztrációra is van lehetőség, ez esetben csak a napi 100 zsetonnal tud játszani a Játékos, amit szerencsével megsokszorzhat. A Játék során megszerzett zsetonok száma alapján minden nap végén rangsoroljuk a Játékosokat, melyből a legjobb 10 Játékos megjelenik a napi toplistán.

Az ALL-IN Játék nyereményeit a toplistán szereplő legjobb 10 Játékos kapja., az a 10 Játékos akinek az ALL-IN Játék során a legtöbb zsetonja van.

5. Nyeremények és sorsolás
Az Alapjáték 2015. augusztus 6-16-ig, míg az ALL-IN Játék 2015. augusztus 17-19-ig tart.

Minden Játékos, aki az Alapjáték során rendelkezik 1 vagy annál több, a trezorban elhelyezett zsetonnal, részt vehet a sorsoláson. Az ALL-IN Játék esetében a Játékos döntésén múlik a részvétel és az Alapjáték sorsolásába való bekerülést nem befolyásolja.

A Játék során a következő nyeremények kerülnek kiosztásra a megadott feltételek szerint a Játékosok között:

Az Alapjáték sorsolása útján megnyerhető nyeremények:

100 db, egyenként 2000,- Ft, azaz kétezer forint értékű SPAR vásárlási utalvány, melyet azon Játékosok között sorsolunk ki, akik az Alapjáték során 1 vagy annál több trezorban elhelyezett zsetonnal rendelkeznek.

Az ALL-IN Játék TOPLISTA útján megnyerhető nyeremények:

- 3 darab, egyenként 30.000,- Ft, azaz harmincezer forint értékű ajándékcsomag, melyet az ALL-IN Játék végén a toplista elsőtől harmadik helyezést elért Játékosok kapják.
- 4 darab egyenként 20.000,- Ft, azaz húszezer forint értékű ajándékcsomag, melyet az ALL-IN Játék végén a toplista negyediktől hetedik helyezést elért Játékosok kapják.
- 3 darab egyenként 10.000,- Ft, azaz tízezer forint értékű ajándékcsomag, melyet az ALL-IN Játék végén a toplista nyolcadiktól tízedik helyezést elért Játékosok kapják.

A Játékosok fejenként maximum egy nyeremény megnyerésére jogosultak.
Sorsolások helye és ideje:
REON Digital Kft.
1113 Budapest, Badacsonyi utca 9. 2015. augusztus 24. 10 óra

A sorsolás software segítségével elektronikusan történik.
A sorsolás nyilvános.
A TOPLISTA nyertesek megállapítása és hitelesítése közjegyző jelenlétében történik.

A nyertes nem jogosult a nyeremény átvételére, ha:
– a regisztrációhoz használt e-mail címe az egyeztetések során vagy annak megkezdése előtt törlésre kerül;
– Facebook profilján szereplő név nem valós, illetve az személyazonosító okmánnyal nem igazolható
– a neki küldött üzenetre 10 munkanapon belül nem válaszol;
– egyértelműen bizonyítható, hogy több és/vagy hamis regisztrációval/Facebook-profillal játszott, jogosulatlan előnyre szert téve ezzel;
– egyértelműen bizonyítható, hogy a Játék menetét/eredményét bármilyen módon befolyásolni próbálja;
– jelen Játékszabályzat bármely pontját megsérti.

6. Nyertesek értesítése
A nyerteseket minden esetben a regisztrációhoz használt e-mail címen, vagy a Facebook regisztrációhoz használt e-mail címen keresztül értesítjük. Amennyiben a megadott e-mail cím és/vagy Facebook-profil megszűnik vagy más okból nem elérhető, a nyertes nem jogosult a nyereményre. A nyertesek értesítését háromszor kíséreljük meg.

7. Nyeremények kézbesítése
A nyertesek az általuk megadott címen, postai úton kapják kézhez a nyereményt. A nyeremény kézbesítését kétszer kíséreljük meg az értesítés visszaigazolásától számított 50 (ötven) napon belül. A Játékosok kötelesek együttműködni a nyeremények átvétele érdekében. Amennyiben ennek nem tesznek eleget és a nyeremény átvétele meghiúsul, a nyeremény a továbbiakban nem vehető át és SPAR-t semmilyen felelősség nem terheli.

8. A SPAR felelőssége
A SPAR kizárja felelősségét a Játékosok téves, pontatlan vagy hiányos adatszolgáltatásából, a kiskorú vagy cselekvőképtelen személy törvényes képviselő hozzájárulása nélküli regisztrációjából / játékban való részvételéből, valamint a nyertes részére elektronikus úton e-mailben elküldött értesítésnek neki fel nem róható elvesztéséből, egyéb okból történő sikertelen kézbesítéséből, illetve annak késedelméből eredő, a Játékos vagy bármely harmadik személy által elszenvedett károk tekintetében. SPAR kizárja felelősségét a felhasználóknál esetlegesen jelentkező számítógép vagy internet problémák, jogosulatlan számítógép hozzáférés okán és azzal összefüggésben keletkezett károk tekintetében.


9. Adatkezelés és adatvédelem
A játékban való részvétel és az ahhoz kapcsolódó adatszolgáltatás önkéntes. A Szervező a regisztráció során hozzáférhetővé tett (megadott) személyes adatokat csak arra használja, hogy a Játék során szükséges értesítéseket és az üzeneteket a Játékosoknak eljuttassa. Az adatkezelés során a SPAR maradéktalanul betartja az Információs önrendelkezési jogról szóló 2011. évi CXII. törvény előírásait, az adatokat harmadik személynek nem továbbítja. A játékosok a hozzájárulás megadása előtt jelen játékszabályzat alapján teljes körű tájékoztatást kapnak az adatkezelés céljáról, időtartamáról és kezelésének módjáról, a jogorvoslati lehetőségekről. SPAR az adatkezelést az Adatkezelési Nyilvántartás részére bejelentette, az adatkezelés nyilvántartási száma: NAIH-52478/2012. Jelen játék során megadott adatok kezelője: SPAR Magyarország Kereskedelmi Kft., adatfeldolgozó: REON Digital Kft. A SPAR fenntartja a jogot, hogy a nyertes nevét és lakcímét – kizárólag városnév feltüntetésével – a Játékszabályzatban leírtak alapján az érintett hozzájárulása alapján az ott írt részletességgel közzétegye, mely közzétételhez a Játékos a regisztráció végrehajtásakor feltétel nélkül és kifejezetten hozzájárul. A játékban való részvétellel egyidejűleg a felhasználó / játékos kijelenti, hogy a játékszabályzatot és az adatvédelmi nyilatkozatot megismerte és elfogadta.
A SPAR bármikor lehetőséget biztosít a Játékosnak arra, hogy tájékoztatást kérjen személyes adatai kezeléséről, kérje azok törlését vagy helyesbítését a következő címen: SPAR Magyarország Kereskedelmi Kft., 2060 Bicske, SPAR út 0326/1 hrsz. A nyereményjátékra regisztráltak köre a jogérvényesítési lehetőségeit a 2011. évi CXII. törvény, valamint a Ptk. alapján bíróság előtt gyakorolhatja, illetve kérheti a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH) segítségét is (Dr. Péterfalvi Attila adatvédelmi biztos, 1225 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C Postacím: 1530 Budapest Pf. 5.) A SPAR fenntartja a jogot, hogy a játékot felfüggessze, vagy megszüntesse, amennyiben annak folytatása rajta kívülálló okok alapján nem lehetséges. A SPAR fenntartja a jogot, hogy a játék feltételeit, így különösen a játék időtartamát vagy a jelen szabályzatot bármikor megváltoztassa, melyről haladéktalanul tájékoztatja a Résztvevőket a http://sparsajatmarka.hu weboldalon, továbbá az áruházakban.

SPAR Magyarország Kereskedelmi Kft. Bicske, 2015. augusztus 06.

Hiba!

Rulett

Játékunk véget ért!

Gratulálunk a nyerteseknek!

100 db2000 Ft-os utalvány

3 db30.000 Ft értékű
ajándékcsomag

4 db20.000 Ft értékű
ajándékcsomag

3 db10.000 Ft értékű
ajándékcsomag

A Árváné Mónika

Ajtai Károlyné Cili

Androsics Tímea

Anonim László

Balog Tímea

Balogh Alexandra

Balogh Krisztina

Bartos Angelika

Bekő Katalin

Bencsik Mónika

Bihari Rozália

Brd Bandi

Busáné Hegedűs Anita

Ceglédi Istvánné

Csilla Kristályné

Czeti Viktória

Demkóné Hornyák Éva

Divinszki Ferencné

Dobsa Mara

Dóczi Lajosné

Dósa Imréné

Dr Klesitz Istvánné

Erdei Tibor

Éva Körmendi

Farkas Csaba

Fáy Barna

Fejes Brigitta

Ferencné Mészáros

Forczek Sándor

Gál Gyula

Gáspár Tamásné

Geszti Edina

Girincsi Diána

Gönczi Mihály

Gotthárdné Marika

Hajdú Ágota

Hamzi György

Herczegh Zsombor

Hranecz Krisztián

Huszárik Éva

Huyné Karaszi Lídia

Juhász Lajos

Juhász Ferenc

Kajtos-Kirch Margit

Kapus Ferencné

Keresztes Norbert

Kiss Zsuzsanna

Kiss Violetta

Kiss Aley

Kiss Borbála

Kohut Ildikó

Kormosói Lászlóné

Kovács Andrea

Kovács László

Leveleki Józsefné

Lucai Mariann

Macsuga László

Marika Zsákai

Mészáros Ferencné

Molnárné Virág Erika

Moór Terézia

Nagy Anita

Nagy Kata

Nagy Piroska

Neczpál Erzsébet

Németh Alexandra

Orbán László

Orsi Bartha

Papp Noémi

Pázmányné Fehér Katalin

Pelyva Tünde

Petra Ujvári

Petrovai Jánosné

Radnai István

Radó Barbara

Regdon Marika

Reinelt Zoltánné

Rohács Fanni

Sándor Zoltán

Sipos Mirjam

Skáfár Kata

Spala Istvanné

Szabina Burschlné

Szabó Magdolna

Szabó Veronika

Szeiler Erika

Székely Balázs

Szűcs Judit

Toth Zsanett

Tóth Anita

Vankó Erika Anita

Varga Viktória

Varga Eliz

Varga Zsanett

Várnai Györgyné

Vaskó Jánosné

Vidosné Kozma Nikoletta

Virág Ildikó

Zahola Sándor

Zsoldos-Bán Réka

1.Funk Gábor

2.Kovács Gáborné

3.Rábl István

1.Andorka Edit

2.Sándor Péter

3.Szebeni Krisztina

4.Tóth Ferenc Tamás

1.Gyöngyi Móriczné Tóth

2.Karácsonyi Erzsébet

3.Siklós Anita