Bejelentkezés

Elfelejtett jelszó

Még nem regisztráltam

Belépés
Facebook-kal

Regisztráció

Feliratkozom a SPAR hírlevélre

Elfelejtett jelszó

Hibajelentés

Négy Évszak Bajnokság Tavasz forduló Játékszabályzat

1. A játék neve, szervezője
Jelen szabályzat vonatkozik a SPAR Magyarország Kereskedelmi Kft. (továbbiakban: SPAR) által kezelt, karbantartott http://sparsajatmarka.hu weboldalon futó Négy Évszak Bajnokság elnevezésű játékának Tavaszi fordulójára, az alábbi feltételekkel.

2. A játékban részt vevő személyek
A Játékban részt vehet minden -internet-felhasználó - természetes személy, aki Magyarországon tartózkodási vagy lakóhellyel rendelkezik (a továbbiakban: Játékos) ), illetve Facebook profilján valós, személyazonosító okmánnyal igazolható névvel szerepel. Amennyiben a játékos vagy nyertes cselekvőképességében korlátozott, úgy a nyereménnyel kapcsolatos érdemi ügyintézésre, valamint a nyeremény átvételére csak törvényes képviselőjével együtt jogosult. Amennyiben a játékos vagy nyertes cselekvőképtelen, úgy nevében kizárólag törvényes képviselője járhat el. (Elvált szülők esetén a szülői felügyeleti jogot gyakorló szülő, a képviseleti jog terjedelmével kapcsolatos szülők közötti vita esetén a Játékos automatikusan kizárásra kerül.) A Játékban NEM vehetnek részt a Szervező tulajdonosai, vezető tisztségviselői és azok Ptk. szerinti közeli hozzátartozói, valamint egyéb, a lebonyolításban közvetlenül közreműködő cégek tulajdonosai, vezető tisztségviselői és azok Ptk. szerinti közeli hozzátartozói. A Játékos a jelen játékban való részvétellel elismeri, hogy teljes körűen megismerte a Játékszabályzatot, és azt feltétel nélkül elfogadja. Amennyiben a Játékos a Játékszabályzatot vagy annak bármely rendelkezését nem fogadja el, valamint azzal kapcsolatban kifogást emel, a Játékban nem jogosult részt venni, illetve a Játékból automatikusan kizárásra kerül. A Játék lebonyolítása, illetve az abban való részvétel a jelen Játékszabályzat szerint történik. Amennyiben a Játékszabályzat valamely kérdést nem szabályoz, úgy a hatályos jogszabályok vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni.

3. A Játék leírása, menete, nyertesek
A Négy Évszak Bajnokság az év során négy alkalommal ismétlődő kedves és szórakoztató játéksorozat, melynek első fordulója a Tavasz (továbbiakban Játék). Minden forduló egy önálló játék külön nyereményekkel, azonban azok a Játékosok, akik mind a négy fordulóban sikeresen játszottak és több, mint 2000 pontot szereztek, részt vehetnek a Négy Évszak Bajnokai sorsoláson, ahol további nyereményeket nyerhetnek!

4. A négy forduló időtartama
Tavasz - 2015. április 9. 12 órától 2015. április 29. 17 óráig tart.
Nyár - 2015. június 11. 12 órától 2015. július 1. 17 óráig tart.
Ősz – 2015. szeptember 10. 12 órától 2015. szeptember 30. 17 óráig tart.
Tél – 2015. november 26. 12 órától 2015. december 16. 17 óráig tart.

5. A Tavasz forduló leírása, menete, nyertesek
A Játék lényege, hogy a Játékos minél több pontot szerezzen a minijátékok sikeres teljesítésével. A Játék 6 minijátékból áll, melyek közül véletlenszerűen kiválasztott 4 játékkal játszik a Játékos minden játékmenetben. Ezek addig ismétlődnek, ameddig a Játékos el nem veszíti az összes életét. Új játékmenet esetén a Játékos újabb véletlenszerűen kiválasztott négy játékkal játszik. A Játékosnak egy játékmenetben három élet áll a rendelkezésére. A minijátékok sikeres teljesítése esetén, pontokat kap, míg sikertelen játék esetén nem kap pontot és életet veszít. A Játékos a játékkal korlátlan alkalommal játszhat, azonban kizárólag a legjobb eredménye szerepel a toplistán! Pontegyezés esetén az a Játékos kapja a jobb helyezést, akinek az adott pontot korábban sikerült elérnie!

A Tavasz forduló minijátékai:
Kártyapár:
Minden megjelenő kártyapárnál, amennyiben a rajtuk lévő minta megegyezik (vagyis egy pár), meg kell nyomni a csengőt. A játék a játékidő lejártáig tart, a kártyák folyamatosan érkeznek, melyek között több pár is lehet. Minden sikeresen eltalált párért a Játékos pontot kap! Amennyiben a Játékos nem találja el a párt, rosszkor nyomja meg a gombot, vagy nem a csengőre kattint (félrekattint), a minijátéknak vége, a Játékos nem kap pontot és elveszít egy életet.

Méhecske:
A játékidő alatt minden virágfejre rá kell kattintani. Amennyiben ez sikerül, a Játékos pontot kap. Minél gyorsabban kattint rá az összes virágra, annál több pontot szerezhet! A minijáték sikertelennek minősül az alábbi esetekben: Ha a Játékos virágfejek mellé kattint vagy egy virágfejre többször rákattint. Ez esetben a játék azonnal véget ér. Ha a Játékos nem kattint rá az összes virágfejre a játékidő lejárta előtt. Sikertelen Játék esetén a Játékos nem kap pontot és elveszít egy életet.

Almafaló:
Az alma megfelelő részeire a meghatározott sorrendben rá kell kattintani mielőtt a játékidő véget ér. Minél gyorsabban teszi ezt meg a Játékos, annál több pontot szerezhet! Amennyiben nem a megfelelő sorrendben kattint, nem a kijelölt területre kattint (vagyis félrekattint) vagy nem tudja teljesíteni a feladatot a játékidő lejárta előtt, akkor a Játék sikertelennek minősül, a Játékos nem kap pontot és elveszít egy életet.

Tejelő:
A tejes doboz folyamatosan dől. A Játékos feladata, hogy egyensúlyban tartsa a dobozt úgy, hogy a megfelelő pillanatban a dobozra kattint (esetenként többszöri kattintás szükséges). A lényeg, hogy a doboz egyensúlyban maradjon, ezáltal a tej a bögrébe folyjon. Amennyiben bármelyik irányban a tej kiömlik, akkor a játék sikertelennek minősül, a Játékos nem kap pontot és elveszít egy életet. Ha a Játékos a tejes doboz mellé kattint, a kattintás nem befojásolja a doboz dőlését. Minél több tejet önt a játékos a bögrébe, annál több pontot kap!

Tojásfutam:
A mozgó pénztárszalagon kell a tojással elkerülni az érkező termékeket. A tojást a fel és le billentyűkkel lehet irányítani. Az elkerülendő termékek a játékidő végéig érkeznek. Minden sikeresen kikerült termékért a játékos pontot kap! Amennyiben valamelyik terméket nem sikerül kikerülni, akkor a Játék sikertelennek minősül, a Játékos nem kap pontot és elveszít egy életet.

Konzervnyitó:
A feladat, hogy az egér bal gombját nyomva tartva a játékos egy összefüggő vonalat rajzoljon a konzervdobozon található szaggatott vonal mentén, mielőtt a játékidő lejár. Amennyiben a rajzolás nem pontos, a vonal megszakad. A Játékos a játékidő végéig rajzolhat, a cél, hogy az idő lejárta előtt a vonalon ne legyen szakadás vagy hiány. Minél gyorsabban teljesíti a Játékos a feladatot, annál több pontot kap!

A Nyári, Őszi és Téli forduló játékainak leírását és menetét az adott fordulóra vonatkozó játékszabályzatok fogják tartalmazni.

6. Nyeremények és sorsolás
A Játékban és a fordulók során a következő nyeremények kerülnek kiosztásra a megadott feltételek szerint a Játékosok között:

Minden fordulóban (Tavasz, Nyár, Ősz, Tél) fordulónként:
Garantált nyeremény
10 db 10 000 Ft értékű SPAR utalvány: Az adott fordulóban a toplista első 10 helyezettje jogosult a nyereményre!

Fődíj
20 db 20 000 Ft értékű SPAR utalvány: Azok között a játékosok között kerül kisorsolásra, akik több, mint 2000 pontot szereznek a fordulóban!

Négy Évszak bajnokai sorsolás:
10 db 10 000 Ft értékű SPAR utalvány: Azok a Játékosok vesznek rész a sorsoláson, akik mind a négy fordulóban (fordulónként) több, mint 2000 pontot szereztek!

Sorsolások helye: REON Digital Kft. 1113 Budapest, Badacsonyi utca 9.
Sorsolások ideje:
Tavasz: 2015. április 30. 10 óra
Nyár: 2015. július 2. 10 óra
Ősz: 2015. október 1. 10 óra
Tél: 2015. december 17. 10 óra
Négy Évszak Bajnokai: 2015. december 17. 10 óra 30 perc

A sorsolások software segítségével elektronikusan történnek. A sorsolások nyilvánosak. A nyertes nem jogosult a nyeremény átvételére, ha: a regisztrációhoz használt e-mail címe az egyeztetések során vagy annak megkezdése előtt törlésre kerül; Facebook profilján szereplő név nem valós, illetve az személyazonosító okmánnyal nem igazolható a neki küldött üzenetre 10 munkanapon belül nem válaszol; egyértelműen bizonyítható, hogy több és/vagy hamis regisztrációval/Facebook-profillal játszott, jogosulatlan előnyre szert téve ezzel; egyértelműen bizonyítható, hogy a Játék menetét/eredményét bármilyen módon befolyásolni próbálja; jelen Játékszabályzat bármely pontját megsérti.

7. Nyertesek értesítése
A nyerteseket minden esetben a regisztrációhoz használt e-mail címen, vagy a Facebook regisztrációhoz használt e-mail címen keresztül értesítjük. Amennyiben a megadott e-mail cím és/vagy Facebook-profil megszűnik vagy más okból nem elérhető, a nyertes nem jogosult a nyereményre. A nyertesek értesítését háromszor kíséreljük meg.

8. Nyeremények kézbesítése
A nyertesek az általuk megadott címen, postai úton kapják kézhez a nyereményt. A nyeremény kézbesítését kétszer kíséreljük meg az értesítés visszaigazolásától számított 50 (ötven) napon belül. A Játékosok kötelesek együttműködni a nyeremények átvétele érdekében. Amennyiben ennek nem tesznek eleget és a nyeremény átvétele meghiúsul, a nyeremény a továbbiakban nem vehető át és SPAR-t semmilyen felelősség nem terheli.

9. A SPAR felelőssége
A SPAR kizárja felelősségét a Játékosok téves, pontatlan vagy hiányos adatszolgáltatásából, a kiskorú vagy cselekvőképtelen személy törvényes képviselő hozzájárulása nélküli regisztrációjából / játékban való részvételéből, valamint a nyertes részére elektronikus úton e-mailben elküldött értesítésnek neki fel nem róható elvesztéséből, egyéb okból történő sikertelen kézbesítéséből, illetve annak késedelméből eredő, a Játékos vagy bármely harmadik személy által elszenvedett károk tekintetében. SPAR kizárja felelősségét a felhasználóknál esetlegesen jelentkező számítógép vagy internet problémák, jogosulatlan számítógép hozzáférés okán és azzal összefüggésben keletkezett károk tekintetében.

10. Adatkezelés és adatvédelem
A játékban való részvétel és az ahhoz kapcsolódó adatszolgáltatás önkéntes. A Szervező a regisztráció során hozzáférhetővé tett (megadott) személyes adatokat csak arra használja, hogy a Játék során szükséges értesítéseket és az üzeneteket a Játékosoknak eljuttassa. Az adatkezelés során a SPAR maradéktalanul betartja az Információs önrendelkezési jogról szóló 2011. évi CXII. törvény előírásait, az adatokat harmadik személynek nem továbbítja. A játékosok a hozzájárulás megadása előtt jelen játékszabályzat alapján teljes körű tájékoztatást kapnak az adatkezelés céljáról, időtartamáról és kezelésének módjáról, a jogorvoslati lehetőségekről. SPAR az adatkezelést az Adatkezelési Nyilvántartás részére bejelentette, az adatkezelés nyilvántartási száma: NAIH-52478/2012. Jelen játék során megadott adatok kezelője: SPAR Magyarország Kereskedelmi Kft., adatfeldolgozó: REON Digital Kft. A SPAR fenntartja a jogot, hogy a nyertes nevét és lakcímét – kizárólag városnév feltüntetésével – a Játékszabályzatban leírtak alapján az érintett hozzájárulása alapján az ott írt részletességgel közzétegye, mely közzétételhez a Játékos a regisztráció végrehajtásakor feltétel nélkül és kifejezetten hozzájárul. A játékban való részvétellel egyidejűleg a felhasználó / játékos kijelenti, hogy a játékszabályzatot és az adatvédelmi nyilatkozatot megismerte és elfogadta. A SPAR bármikor lehetőséget biztosít a Játékosnak arra, hogy tájékoztatást kérjen személyes adatai kezeléséről, kérje azok törlését vagy helyesbítését a következő címen: SPAR Magyarország Kereskedelmi Kft., 2060 Bicske, SPAR út 0326/1 hrsz. A nyereményjátékra regisztráltak köre a jogérvényesítési lehetőségeit a 2011. évi CXII. törvény, valamint a Ptk. alapján bíróság előtt gyakorolhatja, illetve kérheti a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH) segítségét is (Dr. Péterfalvi Attila adatvédelmi biztos, 1225 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C Postacím: 1530 Budapest Pf. 5.) A SPAR fenntartja a jogot, hogy a játékot felfüggessze, vagy megszüntesse, amennyiben annak folytatása rajta kívülálló okok alapján nem lehetséges. A SPAR fenntartja a jogot, hogy a játék feltételeit, így különösen a játék időtartamát vagy a jelen szabályzatot bármikor megváltoztassa, melyről haladéktalanul tájékoztatja a Résztvevőket a http://www.sparsajatmarka.hu weboldalon.

SPAR Magyarország Kereskedelmi Kft.
Bicske, 2015. április 9.

Hiba!

Négy Évszak Bajnokság

Játékunkvéget ért! Gratulálunk a nyerteseknek!

10x 10.000Ft értékű
SPAR utalvány

 • Kiss Viki
 • Szunyog Piroska
 • Babos Gábor
 • Babos Gáborné
 • Liebe Attila
 • Heincz Krisztina
 • Domokos Dávid
 • Olrai Barna
 • Kovácsné Székesi Vivien
 • Hegedűs Ferenc

20x 20.000Ft értékű
SPAR utalvány

 • Bagi Anita
 • Bojsza Anita
 • Botos Ildikó
 • Garda Emese
 • Heincz Attila
 • Ivàn Lajosnè
 • Katona Edina
 • Katona Lászlóné
 • Kertész Tomi
 • Koleszár Ferencné
 • Kovács Szilvia
 • Lévainé Veres Anikó
 • Máté János
 • Menke Petronela
 • Németi Tamás
 • Pintér Katalin
 • Sp Rob
 • Vancsik Tamás
 • Varga Anikó
 • Varga Márton