Bejelentkezés

Még nem regisztráltam

Elfelejtett jelszó

Belépés Facebook-kal

Regisztráció

Feliratkozom a SPAR hírlevélre

Elfelejtett jelszó

Hibajelentés

JÁTÉKSZABÁLYZAT
Farsangi jelmezverseny

1. A játék neve, szervezője
Jelen szabályzat vonatkozik a SPAR Magyarország Kereskedelmi Kft. (továbbiakban: SPAR) által kezelt, karbantartott http://sparsajatmarka.hu weboldalon futó Gyűjtögető elnevezésű játékára, az alábbi feltételekkel.

2. A játékban részt vevő személyek
A Játékban részt vehet minden -internet-felhasználó - természetes személy, aki Magyarországon tartózkodási vagy lakóhellyel rendelkezik (a továbbiakban: Játékos) ), illetve Facebook profilján valós, személyazonosító okmánnyal igazolható névvel szerepel. Amennyiben a játékos vagy nyertes cselekvőképességében korlátozott, úgy a nyereménnyel kapcsolatos érdemi ügyintézésre, valamint a nyeremény átvételére csak törvényes képviselőjével együtt jogosult. Amennyiben a játékos vagy nyertes cselekvőképtelen, úgy nevében kizárólag törvényes képviselője járhat el. (Elvált szülők esetén a szülői felügyeleti jogot gyakorló szülő, a képviseleti jog terjedelmével kapcsolatos szülők közötti vita esetén a Játékos automatikusan kizárásra kerül.) A Játékban NEM vehetnek részt a Szervező tulajdonosai, vezető tisztségviselői és azok Ptk. szerinti közeli hozzátartozói, valamint egyéb, a lebonyolításban közvetlenül közreműködő cégek tulajdonosai, vezető tisztségviselői és azok Ptk. szerinti közeli hozzátartozói. A Játékos a jelen játékban való részvétellel elismeri, hogy teljes körűen megismerte a Játékszabályzatot, és azt feltétel nélkül elfogadja. Amennyiben a Játékos a Játékszabályzatot vagy annak bármely rendelkezését nem fogadja el, valamint azzal kapcsolatban kifogást emel, a Játékban nem jogosult részt venni, illetve a Játékból automatikusan kizárásra kerül. A Játék lebonyolítása, illetve az abban való részvétel a jelen Játékszabályzat szerint történik. Amennyiben a Játékszabályzat valamely kérdést nem szabályoz, úgy a hatályos jogszabályok vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni.

3. A Játék leírása, menete, nyertesek
A SPAR Farsangi jelmezverseny (továbbiakban Játék) lényege, hogy a Játékos megoszthassa jelmezes fotóját és a megosztott képekre szavazatokat gyűjtsön.
Regisztráció után a Játékos nevezheti jelmezes fényképét a kiválasztott kategóriába. Az oldalra látogatók a „szavazok” gomb megnyomásával szavazhatnak. Feltöltéshez, szavazáshoz, illetve a feltöltött kép/képek adatlapjának a módosításához vagy törléséhez regisztrációt követően be kell jelentkezni.

A nevezés menete:
A Nevezés oldalon a „Kép feltöltése” gomb segítségével tudja kiválasztani a Játékos a feltölteni kívánt képet. Meg kell adni a nevező nevét/becenevét (maximum 20 karakter hosszúságban), a fiú-lány-csoport választógomb segítségével meg kell adni a nevezés besorolását, és a legördülő menüben ki kell választani a nevezési kategóriát. Az oldalon megjelenő kategóriák a következőek: Filmcsillag, Állati, Szuperhős/mesehős, Mókás, Mesterség, Egyedi, Bűbájos, Rémisztő. A feltöltés folyamata a „Mentés” gomb megnyomásával zárul. Egy Játékos maximum 3 nevezést adhat le a játék során.
A Játékos 3 nevezést adhat le és nevezésenként csak egy képet tölthet fel, illetve nevezésenként egy kategóriát választhat. A már feltöltött képeket és azok adatlapját bármikor törölheti, módosíthatja, és/vagy újat tölthet fel. A törlés és a módosítások azonban az addigi szavazatok elvesztésével járnak!

A szavazás menete:
Szavazni csak bejelentkezett, regisztrált felhasználók tudnak a http://sparsajatmarka.hu/nyeremenyjatek weboldalon, a „szavazok” gomb megnyomásával, mely minden kép mellett megtalálható. Amennyiben egy IP címről több regisztrált felhasználó is szavaz, akkor az 5. felhasználó után minden szavazat leadása előtt be kell gépelnie egy automatikusan generált Captcha kódot a megjelenő mezőbe. Ez egy teszt, ami képes megkülönböztetni az emberi felhasználót a számítógéptől.
Egy regisztrált felhasználó naponta csak egyszer szavazhat!
A Játék célja, hogy a feltöltött képekre szavazatokat gyűjtsenek a játékosok. Minden játékos, aki a játék ideje alatt egy nevezésére legalább 50 szavazatot összegyűjt, részt vehet a sorsoláson. Külön sorsolunk nyereményt a fiú, lány csoport típusokon belül az összes megjelölt kategóriában. Egy játékos csak egyszer nyerhet!

4. A Játék időtartama
A játék 2016. február 11. 12 órától 2016. március 2. 17 óráig tart.
Nevezést feltölteni 2016. február 11. 12 órától 2016. február 24. 24 óráig van lehetőség, szavazatot leadni a játék teljes ideje alatt lehet.

5. Nyeremények és sorsolás
A Játékban a következő nyeremények kerülnek kiosztásra a megadott feltételek szerint a Játékosok között:
48 x egyenként 7000 Ft értékű SPAR Sajátmárkás édességcsomag (kategóriánként, minden típusban kisorsolunk 2 db-ot):
Az a nevezés kerülhet be a sorsolásba, amelyire a játék időtartama alatt több, mint 50 szavazatot érkezett az adott kategóriában

Az édességcsomag tartalmát a 2016.01.27-én érvényes fogyasztói árak alapján határoztuk meg.

60 db, egyenként 1000 Ft értékű SPAR utalvány (csak élelmiszer vásárlásra használható fel):
A nyereményeket a szavazók között sorsoljuk ki, minden szavazó egyszer szerepel a sorsolásban.

Sorsolások helye: REON Digital Kft. 1115 Budapest, Bartók Béla út 92-94.
Sorsolások ideje: 2016. március 03. 14 óra

A sorsolások software segítségével elektronikusan történnek. A sorsolások nyilvánosak.
A nyertes nem jogosult a nyeremény átvételére, ha:
a regisztrációhoz használt e-mail címe az egyeztetések során vagy annak megkezdése előtt törlésre kerül;
Facebook profilján szereplő név nem valós, illetve az személyazonosító okmánnyal nem igazolható a neki küldött üzenetre 90 munkanapon belül nem válaszol;
egyértelműen bizonyítható, hogy több és/vagy hamis regisztrációval/Facebook-profillal játszott, jogosulatlan előnyre szert téve ezzel;
egyértelműen bizonyítható, hogy a Játék menetét/eredményét bármilyen módon befolyásolni próbálja;
jelen Játékszabályzat bármely pontját megsérti.

6. Nyertesek értesítése
A nyerteseket minden esetben a regisztrációhoz használt e-mail címen, vagy a Facebook regisztrációhoz használt e-mail címen keresztül értesítjük. Amennyiben a megadott e-mail cím és/vagy Facebook-profil megszűnik vagy más okból nem elérhető, a nyertes nem jogosult a nyereményre. A nyertesek értesítését háromszor kíséreljük meg.

7. Nyeremények kézbesítése
A nyertesek az általuk megadott címen, postai úton kapják kézhez a nyereményt. A nyeremény kézbesítését kétszer kíséreljük meg az értesítés visszaigazolásától számított 90 (kilencven) napon belül. A Játékosok kötelesek együttműködni a nyeremények átvétele érdekében. Amennyiben ennek nem tesznek eleget és a nyeremény átvétele meghiúsul, a nyeremény a továbbiakban nem vehető át és SPAR-t semmilyen felelősség nem terheli.

8. A SPAR felelőssége
A SPAR kizárja felelősségét a Játékosok téves, pontatlan vagy hiányos adatszolgáltatásából, a kiskorú vagy cselekvőképtelen személy törvényes képviselő hozzájárulása nélküli regisztrációjából / játékban való részvételéből, valamint a nyertes részére elektronikus úton e-mailben elküldött értesítésnek neki fel nem róható elvesztéséből, egyéb okból történő sikertelen kézbesítéséből, illetve annak késedelméből eredő, a Játékos vagy bármely harmadik személy által elszenvedett károk tekintetében. SPAR kizárja felelősségét a felhasználóknál esetlegesen jelentkező számítógép vagy internet problémák, jogosulatlan számítógép hozzáférés okán és azzal összefüggésben keletkezett károk tekintetében.

9. Adatkezelés és adatvédelem
A játékban való részvétel és az ahhoz kapcsolódó adatszolgáltatás önkéntes. A Szervező a regisztráció során hozzáférhetővé tett (megadott) személyes adatokat csak arra használja, hogy a Játék során szükséges értesítéseket és az üzeneteket a Játékosoknak eljuttassa. Az adatkezelés során a SPAR maradéktalanul betartja az Információs önrendelkezési jogról szóló 2011. évi CXII. törvény előírásait, az adatokat harmadik személynek nem továbbítja. A játékosok a hozzájárulás megadása előtt jelen játékszabályzat alapján teljes körű tájékoztatást kapnak az adatkezelés céljáról, időtartamáról és kezelésének módjáról, a jogorvoslati lehetőségekről. SPAR az adatkezelést az Adatkezelési Nyilvántartás részére bejelentette, az adatkezelés nyilvántartási száma: NAIH-52478/2012. Jelen játék során megadott adatok kezelője: SPAR Magyarország Kereskedelmi Kft., adatfeldolgozó: REON Digital Kft. A SPAR fenntartja a jogot, hogy a nyertes nevét és lakcímét – kizárólag városnév feltüntetésével – a Játékszabályzatban leírtak alapján az érintett hozzájárulása alapján az ott írt részletességgel közzétegye, mely közzétételhez a Játékos a regisztráció végrehajtásakor feltétel nélkül és kifejezetten hozzájárul. A játékban való részvétellel egyidejűleg a felhasználó / játékos kijelenti, hogy a játékszabályzatot és az adatvédelmi nyilatkozatot megismerte és elfogadta. A SPAR bármikor lehetőséget biztosít a Játékosnak arra, hogy tájékoztatást kérjen személyes adatai kezeléséről, kérje azok törlését vagy helyesbítését a következő címen: SPAR Magyarország Kereskedelmi Kft., 2060 Bicske, SPAR út 0326/1 hrsz. A nyereményjátékra regisztráltak köre a jogérvényesítési lehetőségeit a 2011. évi CXII. törvény, valamint a Ptk. alapján bíróság előtt gyakorolhatja, illetve kérheti a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH) segítségét is (Dr. Péterfalvi Attila adatvédelmi biztos, 1225 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C Postacím: 1530 Budapest Pf. 5.) A SPAR fenntartja a jogot, hogy a játékot felfüggessze, vagy megszüntesse, amennyiben annak folytatása rajta kívülálló okok alapján nem lehetséges. A SPAR fenntartja a jogot, hogy a játék feltételeit, így különösen a játék időtartamát vagy a jelen szabályzatot bármikor megváltoztassa, melyről haladéktalanul tájékoztatja a Résztvevőket a http://www.sparsajatmarka.hu weboldalon.

SPAR Magyarország Kereskedelmi Kft.
Bicske, 2016. február 11.

Hiba!

Fiú

Beetle Juice Beetle Juice Beetle Juice Beetle Juice Beetle Juice Beetle Juicee

Filmcsillag

123 123

Szavazok

EllenőrzésHibás kód!

Írd be a mezőbe az alább megjelenő betűsorozatot egybe írva.
(kisbetű, nagybetű nem számít!)

Nyertesek

Kategória győztesek

Lány

Filmcsillag

Dávidné Cselovszki Szilvia

Dávid Alexandra Anna

Szin Norbert

Leia hercegnő

Állati

Pékné Sonkoly Adrienn

Csenge

Tóth Judit

Alíz (Méhecske)

Szuperhős/mesehős

Farkas Hajnalka

Farkas Tamara (Rey)

Gulyás Annamária

Éjfúria

Mókás

Kocsisné Balog Éva

Kocsis Lili

Nagy Erika

MÉREGZSÁK

Mesterség

Rutkai Lászlóné

Doktornéni :)

Tringer Ferencné Lívia

Préner Barbara

Egyedi

Horváth Eszter

Molnár Izabella

Konkoly Tünde

Czinege Kitti tükörtojàs

Bűbájos

Gérnyi Éva

Eperkém

Vona Veronika

Vona Tímea

Rémisztő

Buza Katalin

Bukovszki Bella

Pljesovszki Kinga

Pljesovszki Kinga

Fiú

Filmcsillag

ifj. Vass Kálmán

Én Zorrom

Vb Csaba

Valla Csaba

Állati

Németh Rita

Marcell

Tuba Albert

Oroszlánka

Szuperhős/mesehős

Budai Vivien

Dominik

Szabó Helga

Misi R2D2

Mókás

Kertes Gusztávné Ágnes

varázsló

Szabóné Mészáros Zsuzsanna

Szabó Károly

Mesterség

Bognár Zoltán

Andris az űrhajós

Borsos Valéria

Balogh Ádám

Egyedi

Fésüné Konta Valéria

Fésű Gergő

Hegyiné Zsuzsa

Domi

Bűbájos

Horváth Lajosné

Horváth Lajosné

Paskuly Anett

Ábi

Rémisztő

Kovács-Nagy Ákos

Drakula gróf

Pölczné Szabó Gabriella

Mihály

Csoportos

Filmcsillag

Huszka Sándor

TWINS

Jámborné Gyolcsos Brigitta

Farsangi forgatag 1B

Állati

Bencs Lina

Krisz és Milu

Nagyné Szőnyi Tünde

Cinegék

Szuperhős/mesehős

Huszka Edit

Kistelek 6.d.

Lomjánszki Nikoletta

Tavasztündér és Yoda Mester

Mókás

Asztalos Mária

Csipet-csapat 2. osztály

Vrbovszki Berta Beatrix

1. a osztály

Mesterség

Nagyné Sarkadi Angéla

Betti és Kristóf

Somsályi Óvoda

Somsályi Óvoda

Egyedi

D.Pap Ildikó

Fürdőszobai tisztító rendszer

Nagy Ferencné

Fricz ikrek

Bűbájos

Mosolygó Zoltán

Zalán Mikulás

Oros Rita

5-es lányok

Rémisztő

Ifj.Bencs Krisztián

Halloween

Kőrösi Tímea

A kis boszorkák (Lilla,Enci)

Szavazók között kisorsolt nyertesek

Kisorsolt szavazók

 • Almási Ágnes
 • Apáti Monika
 • Auth Gabi
 • Bakonyi Anett
 • Bednárik Mária
 • Belovári Réka
 • Bodnár Krisztina
 • Bodzsárné Németh Erzsébet
 • Butor Gyula
 • Csegöldi Boglárka
 • Darkó Eszter
 • Divat Szalon NoLimit
 • Dombi Patrícia
 • Farkas Mariann
 • Frank Veronika
 • Geda Marianna
 • Grajz Gréta
 • Halasi Miklós
 • Hidvéghi Zsuzsa
 • Horváth Szilvia
 • Jámbrik Csabáné
 • Kapronczai Anna
 • Kasza Melinda
 • Kerekes Ilona
 • Kis Anett
 • Kiss Bernadett
 • Koller Evelin
 • Kópis László István Lackó
 • Kovács Kitti
 • Kurtyák Sándor
 • Lakatos Fiorella
 • Lebó Janos
 • Légrády Veronika
 • Lenkei Gyula
 • Luda Tibor
 • Maksó Balázs
 • Máté János
 • Migács Zoltán
 • Mihalik Anita
 • Nagy Norbi
 • Németh Lajos
 • Oroszné Kiss Marianna
 • Péter Andrea
 • Pozsgai Norbert
 • Ribár Péter
 • Schmidtné Éva
 • Simon Tibor
 • Sipos Istvánné
 • Soproni Vera
 • Szekeres Petra
 • Szilágyi Szilveszterné
 • Szőllős Imre
 • Tóth Ágnes
 • Tóth Klaudia
 • Varga Veronika
 • Vargáné Kuruc Ildikó
 • Veress Gyula
 • Winkler-Palásti Katalin
 • Zsigó Ilona
 • Zsolnainé Szabó Éva